Try Our New BETA Version
GO
Universal Access To All Knowledge
Home Donate | Store | Blog | FAQ | Jobs | Volunteer Positions | Contact | Bios | Forums | Projects | Terms, Privacy, & Copyright
Search: Advanced Search
Anonymous User (login or join us)
Upload
Search Results
Results: 1 through 50 of 1,150 (0.123 secs)
You searched for: (collection:opensource AND mediatype:texts AND (language:dut OR language:Dutch)) AND -mediatype:collection
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11     Next    Last
[texts]Inburgeringsexamen Oud & Nieuw - CIRCULO D.M.
Inburgeringsexamen Oud & Nieuw.
Keywords: Inburgeringsexamen
Downloads: 5
[texts]Dat boeck dat men hiet Fasciculus temporum in houdende die Cronijcken van ouden tijden - Werner Rolevinck, 1425-1502
Book digitized by Google and uploaded by ARLIMA (http://www.arlima.net)
Keywords: Dutch translation; history; Middle Ages
Downloads: 4
[texts]Over de Joden en hun Leugens - Maarten Luther
Joden
Keywords: Joden
Downloads: 1
[texts]Itinerario, voyage ofte schipvaert, van Ian Huygen van Linschoten naer Oost ofte Portugaels Indien - Linschoten, Jan Huygen van, 1563-1611
Jan Huygen van Linschoten (1605): Itinerario, voyage ofte schipvaert, van Ian Huygen van Linschoten naer Oost ofte Portugaels Indien, inhoudende een corte beschrijvinghe der selver landen ende zee-custen ... ; Waer by ghevoecht zijn ... die conterfeytsels vande habijten, drachten ... met die ghedenckweerdichste gheschiedenissen, voorghevallen den tijt zijnder residentie aldaer ..  Printer/publisher: Claesz, Cornelis Amsterdam, 1582-1609  With separate title pages: Reysgheschrift van de navigat...
Keywords: Jan Huygen van Linschoten; Portugal; Indonesia; Guinea; Angola; Mozambique; exploration
Downloads: 7
[texts]Waerachtighe beschryvinghe van drie seylagien ... deur de Hollandtsche ende Zeelandtsche schepen by noorden Noorweghen, Moscovia ende Tartaria, na de Coninckrycken van Catthai ende China - Veer, Gerrit de
de Veer, Gerrit (1605) Waerachtighe beschryvinghe van drie seylagien ... deur de Hollandtsche ende Zeelandtsche schepen by noorden Noorweghen, Moscovia ende Tartaria, na de Coninckrycken van Catthai ende China, so mede vande opdoeninghe vande VVeygats, Nova Sembla, ende van 't Landt op de 80 graden, dat men acht Groenlant te zijn ... ende vande felle verscheurende beyren ... / ghedaen deur Gerrit de Veer van Amsterdam, Amsterdam: by Cornelis Claesz.  1605 edition...
Keywords: Nova Zembla; Novaya Zemlaya; Willem Barentz; exploration; expeditions; Behouden Huys
Downloads: 6
[texts]t'Eerste boeck. Historie van Indien, waer inne verhaelt is de avonturen die de Hollantse schepen bejegent zijn - Lodewijcksz, Willem
Willem Lodewijcksz (G.M.A.W.L) (1617): t'Eerste boeck. Historie van Indien, waer inne verhaelt is de avonturen die de Hollantse schepen bejegent zijn: Oock een particulier verhael der conditien, religien, manieren ende huys-houdinge der volckeren, die sy bezeylt hebben: daer by gevoecht de Opdoeningen en streckingen van de eylanden ende zee-custen, als oock de conterfeytsels der inwoonderen; met veel caertjens verciert / door G.M.A.W.L  Publisher: Amstelredam : Mich...
Keywords: Willem Lodewijcksz; Indonesia
Downloads: 3
[texts]Historie naturael en morael van de Westersche Indien - Acosta, José de, 1539-1600
de Acosta, José (1624) Historie naturael en morael van de Westersche Indien ... / Ghecomponeert door Josephum de Acosta, der Jesuytscher oorden: ; Wt den Spaenschen in onse Nederduytsche tale overgheset: door Jan Huyghen van Linschoten. Tweede editie, Amsterdam: voor Hendrick Laurensz ...  Dutch second edition of José de Acosta's Historia natural y moral de las Indias, which was originally published in Spanish in Seville, 1590.  Dutch translation by Jan Huyghen van Linschoten (1563-1611).  ...
Keywords: José de Acosta; New World; Latin America; exploration
[texts]De Dwepery, of Mahomet de Profeet - Voltaire
Roman over de Islam.
Keywords: Roman; Islam
[texts]De Nederlandsche Spectator Elfde en Twaalfde deel. - Pieter van der Eyk
Book digitized by Google and uploaded to the Internet Archive by user Keesk
Keywords: Dutch history 18th century, religious aspects
Downloads: 419
[texts]Historiesch Tafereel Van Indien Of Indostan - Unknown (translated from French)
Historiesch tafereel van Indien of Indostan, behelzende een kort begrip van de verdichtselen en zeden der Indianen, met eene beschryving van hunne staatkunde, hunnen godtsdienst ... / uit het Fransch vertaald en met een voorr. verrijkt 1773, Amsterdam, by Albertus van Goor ... Printer/publisher: Goor, Albertus van Amsterdam, 1773-1774Digitized by the University Library of Radboud University Nijmegen - http://wwwextern.ubn.ru.nl/BookReader/MMUBN000000_192531123
Keywords: India
Downloads: 6
[texts]Egmond - Johann Wolfgang von Goethe
Egmond
Keywords: Egmond; Goethe; Roman
Downloads: 1
[texts]Het Lijden Van Den Jongen Werther - Johann Wolfgang von Goethe
Goethe Roman
Keywords: Roman; Goethe
Downloads: 1
[texts]De Maagd van Orleans - Johann Christoph Friedrich Schiller
Roman
Keywords: Roman; Schiller
Downloads: 1
[texts]Tafereelen Uit Willem Tell - Friedrich von Schiller
Roman
Keywords: Roman; Schiller; Willem Tell
[texts]Faust A - Johann Wolfgang von Goethe
Faust
Keywords: Faust; Goethe
Downloads: 1
[texts]Faust B - Johann Wolfgang von Goethe
Faust
Keywords: Faust; Goethe
Downloads: 1
[texts]Gouvernementsblad van Suriname - Surinam

Keywords: bub_upload
[texts]Geschiedenis der Nederlanders buiten Europa, of verhaal van de togten, ontdekkingen, oorlogen, veroveringen, inrigtingen der Nederlanders in Aziën, Afrika, Amerika en Australië ... - Nicolaas Godfried Van Kampen

Keywords: bub_upload
[texts]Geschiedenis der Joden in Nederland - H.J. Koenen
19e-eeuws boek van de Geschiedenis van de Joden in Nederland.
Keywords: Joden; Jodendom
Downloads: 3
[texts]Roman van Karel den Grooten en zijne XII pairs (fragmenten) uitgegeven door Dr. W. J. A. Jonckbloet - Jonckbloet, Willem Jozef Andries, 1817-1855
Book digitized by Google and uploaded by ARLIMA (http://www.arlima.net)
Keywords: Cycle des Lorrains; medieval literature; Dutch; Middle Ages; Netherlands; Low Countries
Downloads: 17
[texts]Darwin's biologische meesterwerken - 7 - De reis van de "Beagle" - Darwin, Charles, 1809-1882
Charles Darwin; transl. by Dr. H. Hartogh Heys van Zouteveen & Dr. T.C. Winkler.De reis van de "Beagle" : dagboek van de onderzoekingen betreffende de natuurlijke geschiedenis en de geologie van de streken bezocht gedurende de reis van Hr. Ms. "Beagle". Ca. 1845. Arnhem [etc.] : Cohen Darwin's biologische meesterwerken ; dl. 7 Digitized by VU University Library (Amsterdam) http://imagebase.ubvu.vu.nl/getobj.php?ppn=362945209
Keywords: Charles Darwin; Beagle; exploration; geology; evolution; biology
Downloads: 7
[texts]Biographisch Woordenboek der Nederlanden bevattende levensbeschrijvingen van zoodanige personen, die zich op eenigerlei wijze in ons vaderland hebben vermaard gemaakt. - A.J. van der Aa
Dutch biography of important persons. Volume 1 of 12 volumes. Letter A
Keywords: Dutch biography; history; dictionary; 19th century
Downloads: 574
[texts]Drie blijspelen van Pieter Langendijk - Pieter Langendijk
Three comedies by Pieter Langendijk: 1) Don Quichot op de bruiloft van Kamacho, 2) Papirius, of Het oproer der vrouwen binnen Romen, and 3) De wiskunstenaars, of 't Gevluchte juffertje.
Downloads: 135
[texts]Biographisch Woordenboek der Nederlanden bevattende levensbeschrijvingen van zoodanige personen, die zich op eenigerlei wijze in ons vaderland hebben vermaard gemaakt. - A.J. van der Aa
Dutch biography of important persons. Volume 2 of 12 volumes. Letter B.
Keywords: Dutch biography; history; ditionary
Downloads: 673
[texts]Het nachtegaaltje ; verzameling van twee- en driestemmige kinderliederen voor scholen en huisgezinnen. - Isaac Bikkers (1833-1903)
Collection of Dutch children's songs for two or three voices, by Isaac Bikkers (1833-1903), intended to be sung in schools or families. Published in 1857 by Hendrik Altman and W.C. de Vletter. The title means: 'the little nightingale'
Keywords: Nachtegaaltje; Bikkers; Dutch songs; children's songs
Downloads: 101
[texts]Redevoering uitgesproken bij gelegenheid van de overdragt van het rectoraat der theologische school te Kampen - Helenius de Cock
Redevoering over de afscheiding van 1834 in Nederland.
Keywords: afscheiding; helenius de cock; theologische school; kampen; gereformeerde theologie
Downloads: 103
[texts]Beschouwing van het op den 25n October 1858, aan de Tweede Kamer der StatenGeneraal voorgesteld ontwerp van wet ter afschaffing der slavernij in Suriname, voornamelijk ter aanwijzing der noodzakelijkheid om eene gelijktijdige en voldoende immigratie door wetsbepalingen mogelijk te maken en te verzekeren - Adriaan David Gon Netscher

Keywords: bub_upload
[texts]Biographisch Woordenboek der Nederlanden bevattende levensbeschrijvingen van zoodanige personen, die zich op eenigerlei wijze in ons vaderland hebben vermaard gemaakt. - A.J. van der Aa
Dutch biography of important persons. Volume 4 of 12 volumes. Letters D and E..
Keywords: Dutch biography; history; dictionary
Downloads: 704
[texts]Liederen en Liedjes van Bürger, Schiller en Goethe
Liederen
Keywords: Burger Schiller; Goethe; Liederen
Downloads: 1
[texts]Handboek voor Bijenhouders - J. Dirks
J. Dirks, Handboek voor Bijenhouders, 1861
Keywords: Bees; beekeeping
Downloads: 72
[texts]Biographisch Woordenboek der Nederlanden bevattende levensbeschrijvingen van zoodanige personen, die zich op eenigerlei wijze in ons vaderland hebben vermaard gemaakt, voortgezet door K.J.R. van Harderwijk en Dr. G.D.J. Schotel - A.J. van der Aa
Dutch biography of important persons. Volume 5 of 12 volumes.Letters F and G.
Keywords: Dutch biography; history; dictionary
Downloads: 450
[texts]Biographisch Woordenboek der Nederlanden bevattende levensbeschrijvingen van zoodanige personen, die zich op eenigerlei wijze in ons vaderland hebben vermaard gemaakt, voortgezet door K.J.R. van Harderwijk en Dr. G.D.J. Schotel - A.J. van der Aa
Dutch biography of important persons. Volume 7 of 12 volumes.Letters I, J and K.
Keywords: Dutch biography; history; dictionary
Downloads: 455
[texts]Voornaamste Geschiedenissen van Noord-Nederland. Van de tijd der Batavieren tot aan de vereniging der Nederlanden onder Karel van Oostenrijk - Jacob van Lennep
Serie bestaande uit 4 delen. Deze reproduktie van deel 1 ontbreekt bladzijden 1-96, dwz het begint met Hoofdstuk 17 : Periode 1299-1548
Keywords: Van Lennep; Nederlandse geschiedenis; adelijke geslachten; vorsten huizen; Europeese geschiedenis; veldslagen; zeegevechten; koningshuizen; Henegouwen; Vlaanderen; Zeeland; Gelderland; Frankrijk; Engeland; Graaf Jan; bisschoppen; hertogen; Jan van Arkel; Jan van Bronkhorst; Karel V; Brederode; Maarten van Rossum; Bourgondien
Downloads: 437
[texts]Voornaamste Geschiedenissen van Noord-Nederland. Vierde deel door Mr.J. van Lennep
Van den dood van Prins Willem IV tot aan de troonsbeklimming van koning Willem III. Periode 1750 - 1849
Keywords: geschiedenis Europa; Nederland
Downloads: 861
[texts]Biographisch Woordenboek der Nederlanden bevattende levensbeschrijvingen van zoodanige personen, die zich op eenigerlei wijze in ons vaderland hebben vermaard gemaakt. - A.J. van der Aa
Dutch Biography of important persons. Volume 6 of 12 volumes.Letter H.
Keywords: Dutch biography; history; dictionary
Downloads: 591
[texts]Uit Drie Bloemhoven
Gedichten
Keywords: Gedichten
[texts]De Uithangteekens in verband met Geschiedenis en Volksleven beschouwd - Mr. J.van Lennep en J. ter Gouw
Nederlandse geschiedenis van volkskunde in de 19de eeuw. Geilustreerd met ruim 300 boekdruketsen van F.W.ZÃRCHER Tweede deel
Keywords: Nederlandse geschiedenis; volkskunde; 19de eeuw
Downloads: 2,293
[texts]Biographisch Woordenboek der Nederlanden bevattende levensbeschrijvingen van zoodanige personen, die zich op eenigerlei wijze in ons vaderland hebben vermaard gemaakt, voortgezet door K.J.R. van Harderwijk en Dr. C.D.J. Schotel - A.J. van der Aa
Dutch biography of important persons. Volume 8 of 12 volumes.Letters L and M.
Keywords: Dutch biography; history; dictionary
Downloads: 1,143
[texts]De Oude Tijd. Deel 2 - J.ter Gouw. Onder leiding van David van der Kellen Jr. Met Medewerking van Noord- en Zuid-Nederlandsche Geschied- en Oudheidkundigen en Kunstenaars.
Geschiedenis-Maatschappelijk en huiselijk leven-Monumenten-Volkseigenaardigheden-Overleveringen-Kunst-Nijverheid-Gebruiken-Kleeding-Volksverhalen-Spreekwoorden-Liedjes uit Noord- en Zuid- Nederland
Keywords: Geschiedenis; Maatschappelijk en huiselijk leven; Monumenten; Volkseigenaardigheden; Overleveringen; Kunst; Nijverheid; Gebruiken; Kleeding; Volksverhalen; Spreekwoorden; Liedjes
Downloads: 674
[texts]Beginselen der Volkenkunde - A. Sasse
19e eeuws boek over volkenkunde
Keywords: Volkenkunde
Downloads: 4
[texts]Studiën en bijdragen op't gebied der historische theologie (1, 1870 en 2, 1872)
Book digitized by Google and uploaded by ARLIMA (http://www.arlima.net)
Keywords: periodical; history; Netherlands
Downloads: 104
[texts]Biographisch Woordenboek der Nederlanden bevattende levensbeschrijvingen van zoodanige personen, die zich op eenigerlei wijze in ons vaderland hebben vermaard gemaakt. Voortgezet door K.J.R. van Harderwijk en Dr. C.D.J. Schotel - A.J. van der Aa
Dutch biography of important persons. Volume 9 of 12 volumes.Letters N, O, P en Q
Keywords: Dutch biography; history; dictionary
Downloads: 1,525
[texts]Thet Oera Linda Bok - Cornelis over der Linden
Een Fries-Nederlandse versie van het Oera Linda Boek.
Keywords: Oera Linda Boek
Downloads: 6
[texts]Biographisch Woordenboek der Nederlanden bevattende levensbeschrijvingen van zoodanige personen, die zich op eenigerlei wijze in ons vaderland hebben vermaard gemaakt, voortgezet door K.J.R. van Harderwijk, en Dr. C.D.J. Schotel - A.J. van der Aa
Dutch biography of important persons. Volume 10 of 12 volumes.
Keywords: Dutch biography; history; dictionary
Downloads: 799
[texts]Thet Oera Linda Bok - J.G. Ottema
Het Oera Linda Boek
Keywords: Oera Linda Bok
[texts]Biographisch Woordenboek der Nederlanden bevattende levensbeschrijvingen van zoodanige personen, die zich op eenigerlei wijze in ons vaderland hebben vermaard gemaakt. Voortgezet door K.J.R. van Harderwijk em Dr. C.D.J. Schotel - A.J. van der Aa
Dutch biography of important persons. Volume 11 of 12 volumes.Letters T, U and V
Keywords: Dutch biography; history; dictionary
Downloads: 702
[texts]Handboek der Katholieke Godsdienstleer B Dankelman JH Wijnen 1878 - ps701102
Oude, maar heldere verklaring van de Katholieke leer, bedoeld voor middelbaar en gymnasiaal onderwijs. Tweede druk 1878 bij uitgeverijen Hubert Vos te Brussel en W. van Gulick te 's-Hertogenbosch. Old, but good explanation of Catholic doctrine, Dutch language
Keywords: dutch, catholic; katholiek,godsdienstleer; cathechismus; religion; theology
Downloads: 26
[texts]Biographisch Woordenboek der Nederlanden bevattende levensbeschrijvingen van zoodanige personen, die zich op eenigerlei wijze in ons vaderland hebben vermaard gemaakt, voortgezet door K.J.R. van Harderwijk en Dr. C.D.J. Schotel - A.J. van der Aa
Dutch biography of important persons. Volume 12 of 12 volumes. Letters W-Z and Addendum
Keywords: Dutch biography; history; dictionary
Downloads: 685
[texts]Reisindrukken uit West-Indie - Heemskerk, Adrianus
Oates Collection (Slavery)
Downloads: 113
[texts]Geschiedenis in verhalen - oudheid - H. Solger
History text book.
Keywords: history
Downloads: 188
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11     Next    Last
Advanced search

Group results by:

> Relevance
Mediatype
Collection

Related collections

opensource
opensource_German

Related mediatypes

texts

Terms of Use (31 Dec 2014)